آرکتیش
  

درباره ما


 هدف از تاسیس لنز آرکتیش:

در کشورهای غیر از ایران محصولات چشمی مانند لنز با قیمتی بسیار ارزانتر به مصرف کننده نهایی عرضه می شود.

در کشورهای اروپایی به دلیل نظارت سخت سازمان  FDA   تنها محصولاتی اجازه تولید و یا واردات دارند که دارای استانداردهای لازم بوده و ضمنا  سازگاری کافی را با شرایط اقلیمی آن سرزمین را داشته باشند.

هدف از تاسیس لنز آرکتیش ارائه خدمات و شرایطی مشابه سایر کشورها در این زمینه می باشد.

امید آنکه بتوانیم محصولات چشمی را با قیمت واقعی آن و برترین کیفیت در اختیار شما قرار دهیم.